Hans Gustavii Projektledning/Management, Systemprogrammering, Support / Outtasking

Expertområden

Certifierad projektledare som under 10 år periodvis verkat som projektledare inom teknikområden som förutom IBM stordator också omfattar öppna system som UNIX och Windows.
Systemprogrammerare inom IBM stordator (z/OS) under 25 år, i huvudsak MVS, USS, space management och RACF. Erfarenheten omfattar små som stora installationer. Plattformsansvarig i 15 år, med ansvar för struktur och metodik för hantering av HW/SW samt driftprocesser i produktionsmiljö.

Projektledning/Management

Projektledning, processutveckling, utredningar, beslutsunderlag inom teknik- och produktionsområdet, t.ex. Installation, kontinuitetslösning, säkerhet, övervakning och helpdesk.

Systemprogrammering

Teknisk z/OS specialistkompetens inom bl.a. områdena MVS, USS, space Management, RACF.

 

Support / Outtasking

Kompetensförstärkning, uppbackning vid frånvaro och ansvar för hela eller delar av olika verksamhetsområden inom z/OS. Sker i samarbete med ett nätverk av z/OS-specialister.